Mae costau byw dysgwyr mewn prifysgolion ar draws y DU yn uchel ofnadwy!

A oes modd i’r Du ostwng costau byw ein dysgwyr yn y brifysgol neu beidio?

Anya Elena Roberts
gan Anya Elena Roberts
  1. Er bod yna gymaint o ddisgyblion galluog ac uchelgeisiol yn mynnu cael lle yn y brifysgol, mae’r costau byw yno yn afresymol! Bydd diwedd i ddymuniadau a llwyddiant yr holl ddisgyblion lefel A o ganlyniad i’r costau byw uchel ofnadwy. Mae disgwyl i ddysgwyr dalu £2,000 o bunnoedd bob tri mis am eu llety! Gwelwn bod y gost wedi codi 60% dros y ddegawd diwethaf. Bydd hefyd angen talu swm uwch o arian yn y prifysgolion gorau sydd wedi eu lleoli mewn dinasoedd poblogaidd a chyfoethog.

Mae angen ceisio gostwng y prisiau rhain er mwyn helpu dysgwyr ein dyfodol i lwyddo a chael gyrfaoedd anhygoel mewn bywyd.

Dweud eich dweud