Codi pontydd dros baned a sgwrs

Byth yn rhy hen! 

gan Dilys Ellis Jones
IMG_7200

Diolch i griw hwyliog Canolfan Bro Tegid am y croeso cynnes bore dydd Mawrth. Cawsom drafod a sioe sleidiau ar sut mae Addysg wedi newid gyda dyfodiad y Cwricwlwm Cenedlaethol newydd. Aeth pawb ati wedyn i greu ‘pontydd’ gan ddefnyddio gwahanol arteffactau a gweld pont pwy oedd yn dal y pwysau mwyaf! Llawer o hwyl a chwerthin!

Dweud eich dweud