Clirio a chwynnu stryd fawr y Bala 

Chwysu wrth chwynnu!!! 

gan Dilys Ellis Jones
IMG_7080
IMG_7070

Diolch i’r Cynghorydd Dilwyn Morgan am drefnu criw i ddod at ei gilydd i glirio a chwynnu tipyn ar y Stryd Fawr!

Dweud eich dweud